DANH MỤC THUỐC TÂN DƯỢC – YHCT – VTYT 2019

 

DANH MỤC GIÁ THUỐC TÂN DƯỢC – 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh mục giá thuốc Tân dược năm 2019

Danh mục giá thuốc YHCT năm 2019

Danh mục giá VTYT- hóa chất đợt 1 năm 2019

Danh mục giá VTYT- hóa chất đợt 2 năm 2019

 

 

 

Bình luận (0)

Trả lời

Tin Liên Quan