Tổ khám sức khỏe

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH TỔ KHÁM SỨC KHỎE

Slogan: Sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi

 1. Tổ chức
  • Nhân sự: 04 người, gồm: 01 PGĐ phụ trách trực tiếp, 2 điều dưỡng và 1 kế toán.

Cụ thể:   – ThS.BS Nguyễn Thị Minh Hải- PGĐ phụ trách trực tiếp KSK

– Điều dưỡng Nguyễn Xuân Trường

– Điều dưỡng Hoàng Thị Thanh Hảo

– Kế toán Nguyễn Thị Hồng Hiên

 • Thành lập và phát triển: Trước đây công tác khám sức khỏe trực thuộc phòng KHTH, sau đó trực thuộc Khoa Nội, tháng 4/2015 tổ khám sức khỏe được thành lập. Từ đó đến nay công tác khám sức khỏe phát triển, năm sau cao hơn năm trước.
 • Lãnh đạo chủ chốt hiện tại và các thời kỳ: ThS.BS Nguyễn Thị Minh Hải- PGĐ bệnh viện
 • Trang thiết bị, kỹ thuật: 2 máy vi tính và 2 máy in

Hình ảnh khoa phòng

 1. Quá trình xây dựng và phát triển:
  • Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
  • Các thế mạnh của khoa/phòng: Tổ chức công tác khám sức koer theo hợp đồng
  • Đào tạo, phát triển nhân lực: 01 điều dưỡng trung cấp đi học cao đẳng điều dưỡng
  • Nghiên cứu khoa học, hợp tác trong nước và quốc tế: có 1 sáng kiến năm 2016 về giải pháp nâng cao chất lượng khám sức khỏe theo hợp đồng.
 2. Thi đua, khen thưởng: (Huân, huy chương, Bằng khen, Giấy khen, các danh hiệu thi đua khác) Không có
  • Tập thể
  • Cá nhân
 3. Đánh giá đóng góp của tập thể đối với sự phát triển chung của đơn vị và ngành y tế: Góp phần quảng bá cho bệnh viện, đóng góp một phần vào thực hiện chỉ tiêu kế hoạch và nguồn thu của bệnh viện, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống của CBCNV và người lao động trong bệnh viện.
 4. Định hướng phát triển trước mắt và trong tương lai:
 • Thành lập phòng khám sức khỏe
 • Nâng cao tính chuyên nghiệp
 • Tăng số lượng và doanh thu.

IMG_0474 chon1 (Copy)

IMG_0475 chon2 (Copy)

IMG_0476 chon3 (Copy)

IMG_0478 chon4 (Copy)

IMG_0479 chon5 (Copy)

IMG_0480 chon6 (Copy)

IMG_0481 chon 7 (Copy)

IMG_0482 chon 8 (Copy)