Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

.

 

1. Nhân sự:  Được thành lập từ tháng 2/2017, hiện tại có CBVC & NLĐ

 • BS Nguyễn Thị Minh Hải- PGĐ phụ trách trực tiếp khoa KSNK
 • Thạc sỹ Hoàng Thị Hiền
 • Cử nhân điều dưỡng Trần Thị Lịch – Điều dưỡng trưởng khoa.
 • Điều dưỡng Nguyễn Thị Hiển – Nhân viên
 • Điều dưỡng Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Nhân viên
 • Đỗ Văn Gia – Kỹ thuật viên hấp sấy dụng cụ
 • Hộ lý các khoa phòng: 08 người

2. Thành lập và phát triển:  

 • Trước năm 2015: Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn do Phòng Điều dưỡng quản lý.
 • Ngày 30/09/2015 Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn được thành lập theo quyết định số 258/QĐ-BVHN.
 • Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn được thành lập ngày 10/02/2016 theo quyết định số 127/QĐ-SYT của Sở y tế thành phố Hà Nội.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban giám đốc bệnh viện, Khoa KSNK hoàn thành nhiệm vụ vệ sinh bệnh viện, quản lý chất thải…góp phần vào sự phát triển chung của toàn bệnh viện.

3. Lãnh đạo chủ chốt hiện tại và các thời kỳ:

 • Từ 10/2/2016- 31/8/2017: PT khoaKSNK Ths.Hoàng Thị Hiền.
 • Từ 01/9/2017- nay: PGĐ- Phụ trách khoa Ths.Bs Nguyễn Thị Minh Hải
 • Điều dưỡng trưởng : Trần Thị Lịch. (Từ tháng 10 năm 2017 đến nay)

4. Trang thiết bị, kỹ thuật:

TT Tên thiết bị Moldem – ký hiệu Nước sản xuất Tình trạng sử dụng hiện tại
I.                  Trang thiết bị y tế:
1 Nồi  hấp ướt  40L SA -300H STURD I Tốt
 2 Nồi hấp ướt 75L KT – 40DP ALP Tốt
3 Tủ sấy MERMCIRI Tốt
4 Tủ đựng dụng cụ hấp sấy vô khuẩn 01 cái VN TB
5 Giá đựng dụng cụ trước khi hấp sấy 01 cái VN TB
4 Máy giặt IMESA Italya TB
5 Máy sấy khô đồ vải MILNOR USA TB
1 Bàn ghế 02 bộ VN BT
2 Máy tính 01 Samsung Tốt
3 Máy in 2 mặt Canon
4 Tủ đựng hồ sơ 01 BT

 

 1. Hình ảnh khoa phòng
 2. Quá trình xây dựng và phát triển:
 3. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ:

Trước năm 2015: Công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK)  của bệnh viện tập trung chủ yếu vào vấn đề vệ sinh bệnh viện, quản lý chất thải y tế, do Phòng điều dưỡng phụ trách.

– Từ năm 2015: Bệnh viện thành lập Tổ/khoa KSNK, hội đồng KSNK, mạng lưới KSNK tại các khoa phòng theo hướng dẫn của thông tư 18 về Kiểm soát nhiễm khuẩn.

* Từ năm 2007- đến tháng 9/2015: Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện thực hiện được những công việc sau:

– Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ y tế về CSNB toàn diện, người bệnh được đảm bảo đủ quần áo; ga, gối tại giường bệnh .

–  Xây dựng  một số quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

– Đảm bảo phòng hộ lao động cho cán bộ công nhân viên, có đủ phương tiện, dụng cụ, hóa chất phục vụ cho công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và thực hiện nhiệm vụ.

– Thực hiện khử khuẩn, tiệt khuẩn đúng quy trình kỹ thuật bệnh viện.

– Đảm bảo công tác vệ sinh buồng bệnh, cũng như vệ sinh ngoại cảnh luôn sạch đẹp.

– Thực hiện thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải đúng quy định.

* Từ tháng 9/2015 đến nay: Tổ KSNK đã triển khai được một số công việc sau:

– Lập kế hoạch công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trình Giám đốc phê duyệt.

– Giặt là đồ vải của bệnh viện thuê công ty, tiến hành hấp sấy tập trung.

– Tham gia xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn và chỉ đạo việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

– Đề xuất kế hoạch mua sắm, định mức và tiêu chuẩn kỹ thuật các thiết bị, vật tư tiêu hao, hóa chất phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn

– Thực hiện thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải đúng quy định.

– Phân công, sắp xếp hoạt động của toàn bộ nhân viên hộ lý trong toàn viện.

 1. Các thế mạnh của khoa/phòng:
 • Quản lý, giặt và xử lý đồ vải tập trung.
 • Giám sát quản lý chất thải y tế trong toàn bệnh viện
 • Chuẩn hóa và xây dựng các qui trình KSNK cho từng chuyên khoa.
 • Đã tổ chức điều tra đánh giá tình hình Nhiễm khuẩn Bệnh viện, Nhiễm khuẩn Vết mổ, Viêm phổi Bệnh viện và có biện pháp can thiệp sau điều tra
 • Xây dựng hệ thống giám sát, báo cáo, theo dõi rủi ro do vật sắc nhọn cho nhân viên y tế.
 • Giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại khoa Dinh Dưỡng.
 • Tham mưu cải tạo các lavabo rửa tay cho các khoa Lâm Sàng.
 • Huấn luyện kiến thức cơ bản về KSNK nhân viên, người bệnh và người nhà người bệnh trong  bệnh viện: thông qua chương trình tập huấn hàng quí, hàng năm và chỉ đạo tuyến. 

3 . Đào tạo, phát triển nhân lực:

 • Bệnh viện cập nhật Chương trình tài liệu đào tạo về KSNK áp dụng cho bệnh viện theo hướng dẫn của BYT hàng năm, đào tạo phổ cập KSNK cho cán bộ viên chức, người lao động toàn BV.
 • Bệnh viện đào tạo giám sát chuyên trách và đào tạo cho mạng lưới KSNK.
 • Bệnh viện đào tạo cho bộ phận khử khuẩn tiệt khuẩn.
 • Bệnh viện thực hiện triển khai xử lý dụng cụ ban đầu tại các khoa, thực hiện tiệt khuẩn dụng cụ tập trung toàn bệnh viện.
 • Thi đua, khen thưởng: (Huân, huy chương, Bằng khen, Giấy khen, các danh hiệu thi đua khác)
 1. Tập thể: Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2016.
 2. Cá nhân:
 • Hoàng Thị Hiền được xét tặng người tốt việc tốt cấp ngành y tế năm 2016
 • Nhân viên Hấp sấy Đỗ Văn Gia được xét tặng danh hiệu người tốt việc tốt cấp ngành năm 2017
 • Đánh giá đóng góp của tập thể đối với sự phát triển chung của đơn vị và ngành y tế:

Đã góp phần vào sự phát triển chung của Bệnh viện

Định hướng phát triển trước mắt và trong tương lai.

Tiếp tục xây dựng và phát triển công tác KSNK phù hợp sự phát triển của bệnh viện, hoàn thiện khử khuẩn, tiệt khuẩn tập trung tại khoa KSNK.