Phòng điều dưỡng

 
 1. Tổ chức
  • Nhân sự: 03
  • Thành lập và phát triển: 23/11/ 2011
  • Lãnh đạo hiện tại:

Phụ trách phòng : CNĐD Nguyễn Thị Kim Tuyến

 • Lãnh đạo chủ chốt hiện tại và các thời kỳ:
 • 23/11/2011 – 31/8/2017: CNĐD Bùi Thị Phương Hoa
 • 01/9/2017- nay: CNĐD Nguyễn Thị Kim Tuyến

Nhân sự hiện tại:

Phòng gồm 03 cán bộ nhân viên (01 Cử nhân điều dưỡng , 01 điều dưỡng đang học CNĐD tháng 3 năm 2018 học xong, 01 Cao đẳng điều dưỡng) dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc và phòng đang quản lý 123 điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh trong bệnh viện.

 1. Quá trình xây dựng và phát triển:

Thời kỳ mới thành lập bệnh viện đa khoa Hòe Nhai, công tác Điều dưỡng chỉ là một bộ phận thuộc phòng KHTH, đến năm 2011 được tách riêng thành phòng Điều dưỡng kiêm nhiệm công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn theo Quyết định số 66/QĐ-BVHN ngày 23/11/2011 của Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai. Tháng 9 năm 2015 phòng Điều dưỡng bàn giao công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn cho Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn.

 • Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
 • Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt
 • Tổ chức chỉ đạo điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh thực hiện chăm sóc theo đúng thông tư 07/2011/TT-BYT ngày 26/1/2011 của BYT về Hướng dẫn về công tác điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.
 • Đôn đốc, kiểm tra giám sát công tác chăm sóc người bệnh trong toàn bệnh viện.
 • Tổ chức đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc người bệnh cho điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh, hộ lý trong bệnh viện.
 • Kiểm tra sử dụng vật tư tiêu hao, máy móc, trang thiết bị đảm bảo công tác chăm sóc người bệnh.
 • Phối hợp với phòng Tổ chức Hành chính điều động điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh tại các khoa phòng để đảm bảo công tác chăm sóc người bệnh.
 • Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.
 • Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên trước khi tuyển dụng
 • Tham gia công tác nghiên cứu khoa học
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện
  • Đào tạo, phát triển nhân lực
 • Cử điều dưỡng đi học và đi tập huấn theo các chuyên khoa để nâng cao trình độ.
 • Tổ chức thi điều dưỡng giỏi cấp Bệnh viện hàng năm
 • 100% điều dưỡng trung cấp đi học nâng cao trình độ cao đẳng, đại học.
 • 80% Điều dưỡng trưởng đi học lớp QLĐD
 • Bệnh viện tổ chức đào tạo và kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng thử việc, học việc
  • Nghiên cứu khoa học, hợp tác trong nước và quốc tế

Nghiên cứu khoa học: 01 đề tài cấp cơ sở

 1. Thi đua, khen thưởng: (Huân, huy chương, Bằng khen, Giấy khen, các danh hiệu thi đua khác)
  • Tập thể
 • Từ năm 2011 đến nay phòng đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến
  • Cá nhân
 • Cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2013 và Người tốt việc tốt
 • Cá nhân đạt Giải nhất bóng bàn đôi nam nữ cấp ngành
 1. Đánh giá đóng góp của tập thể đối với sự phát triển chung của đơn vị và ngành y tế

Phòng Điều dưỡng đã quản lý, vận hành hoạt động hệ thống điều dưỡng trong bệnh viện một cách có hiệu quả, góp phần không nhỏ trong việc chăm sóc và điều trị cho người bệnh.

 1. Định hướng phát triển trước mắt và trong tương lai

Tiếp tục đào tạo, tập huấn cho điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh để nâng cao trình độ chuyên môn, thay đổi phong cách thái độ phục vụ nhằm xây dựng hệ thống điều dưỡng chuyên nghiệp, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Hoạt động chăm sóc người bệnh tại buồng bệnh

Hoạt động chăm sóc người bệnh tại buồng bệnh

Tổ chức thi điều dưỡng 5 năm thành lập

Hội thi điều dưỡng giỏi lần thứ 5

Ký cam kết chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng

Ký cam kết chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng