Phòng tài chính kế toán

Slogan phòng: Thanh toán nhanh, hài lòng người bệnh.

 1. Tổ chức
  • Nhân sự: 14 người
  • Thành lập và phát triển: Thành lập từ năm 2003 đến nay.
  • Lãnh đạo chủ chốt hiện tại và các thời kỳ

CN Nguyễn Thị Lan – Kế toán trưởng: từ năm 2003 đến tháng 01/2008: Bệnh viện bán công Hòe Nhai.

CN Vũ Thị Hoàng Ngân – Kế toán trưởng: từ tháng 02 năm 2008 đến tháng 11/2016: Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai.

CN Nguyễn Thị Thu Thủy – Kế toán trưởng: từ tháng 12/2016 đến nay.

CN Nguyễn Thị Lan – Phó trưởng phòng TC- KT.

 • Trang thiết bị, kỹ thuật

Hình ảnh khoa phòng( cá nhân và tập thể đã có trong nguồn dữ liệu của Bệnh viện)

 1. Quá trình xây dựng và phát triển:

Phòng TC- KT được thành lập từ năm 2003, đến nay đã trải qua 14 năm xây dựng và trưởng thành. Từ một phòng với số lượng nhân viên còn hạn chế đến nay đã tuyển dụng được 14 kế toán viên, quản lý thu, chi khoảng 80 tỷ/ 1 năm. Qua nhiều năm công tác, Phòng TC- KT đã được các đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở Y tế và Thành phố Hà Nội đánh giá cao trong công tác quản lý tài chính tốt, thực hiện đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước và chuẩn mực của hệ thống kế toán Việt Nam.

 • Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ:
 • Luôn luôn nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ để thực hiện tốt vai trò quản lý tài chính của Bệnh viện.
  • Các thế mạnh của khoa/phòng
 • Mạnh dạn áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu việc phí và triển khai hệ thống phần mềm kế toán theo quy định
  • Đào tạo, phát triển nhân lực
 • Thường xuyên cập nhật văn bản hướng dẫn công tác hạch toán kế toán, tham dự đầy đủ các buổi tập huấn công tác tài chính kế toán của Sở Y tế Hà Nội tổ chức.
 • Thường xuyên trao đổi các công việc trong phòng thông qua các buổi họp giao ban phòng để học hỏi, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính trong bệnh viện.
  • Nghiên cứu khoa học, hợp tác trong nước và quốc tế
 • Đã tham gia 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

+  Năm 2010: Đề tài nhận xét, đánh giá về chi phí phẫu thuật ở bệnh viện đa khoa Hòe Nhai năm 2008-2009.

+  Năm 2012: Đề tài kết quả hạch toán 3 năm đầu thực hiện quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định 43/CP giai đoạn 2009-2011 tại Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai.

 • Phòng TC- KT được tham dự cùng đoàn công tác của Bệnh viện đi tham quan và học tập kinh nghiệm quản lý tại Bệnh viện BangKok – Thái Lan năm 2014.
 1. Thi đua, khen thưởng: (Huân, huy chương, Bằng khen, Giấy khen, các danh hiệu thi đua khác)
  • Tập thể: Tập thể lao động tiên tiến cấp ngành năm 2014
  • Cá nhân: Người tốt việc tốt cấp ngành, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
 2. Đánh giá đóng góp của tập thể đối với sự phát triển chung của đơn vị và ngành y tế.
 • Phòng TC- KT đã đóng góp một phần quan trọng trong công cuộc đổi mới và phát triển chung của Bệnh viện và là đơn vị đi đầu trong việc tự chủ về công tác tài chính của ngành y tế.
 1. Định hướng phát triển trước mắt và trong tương lai.
 • Thực hiện tốt nhiệm vụ của Bệnh viện và định hướng sẽ là đơn vị đảm bảo tự chủ toàn bộ về chi phí hoạt động.
 • Nhân lực kiện toàn từ 15 đến 20 cán bộ.

 

Quầy thu ngân tầng 2 cơ sở 1

chon 4 (Copy)