Thông báo thay đổi giờ làm việc mùa đông

Căn cứ Nội quy của bệnh viện về việc thực hiện giờ làm việc theo mùa,
Bắt đầu từ ngày 01/11/2018 đến 30/04/2019 Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai Xin thông báo thay đổi khung giờ làm việc mới áp dụng tại bệnh viện:
Buổi sáng: 08h00 đến 12h00
Buổi chiều: 13h00 đến 17h00

Bình luận (0)

Trả lời

Tin Liên Quan