LỄ CÔNG BỐ

QUYẾT ĐỊNH NÂNG CẤP

CHI BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒE NHAI

THÀNH ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒE NHAI

 

Ngày 20/04/2018 Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai đã trang trọng tổ chức

Lễ công bố Quyết định về việc nâng cấp Chi bộ Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai thành Đảng bộ Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai.

Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp xây dựng, phát triển của Bệnh viện.