THÔNG BÁO

SỐ 998/BVHN-KD

VỀ VIỆC MỜI GỬI BÁO GIÁ TƯ VẤN

THẨM ĐỊNH E-HSMT VÀ THẨM ĐỊNH KQLCNT

Tải File  Đính Kèm: 998cr Mời gửi báo giá tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định KQLCNT

 

DANH MỤC HÀNG HÓA
ĐỀ NGHỊ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH E-HSMT VÀ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tải File  Đính Kèm: 998crPL