THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ KHÁM, CHỮA BỆNH BHYT

BẰNG THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP

 

Thực hiện công văn số: 3166LN-BHXH-SYT về việc đẩy mạnh triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chíp trong KCB BHYT. Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai triển khai đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Tải File  Đính Kèm: 

TB số 730cd v.v thực hiện đăng ký khám, chữa bệnh BHYT bằng thẻ CCCD gắn chíp.

3166 vv đẩy mạnh triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chíp trong KCB BHYT