PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN
MODULE QUẢN LÝ TIẾP ĐÓN
TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN DỊCH VỤ – BẢO HIỂM Y TẾ

Khu vực tiếp nhận bệnh nhân là nơi đầu tiên bệnh nhân được nhập thông tin vào hệ thống, thông tin này sẽ đi suốt với họ trong quá trình khám chữa bệnh và điều trị tại bệnh viện.

Module Tiếp đón bệnh nhân nhằm mục đích tối ưu hóa quá trình nhập liệu đầu vào của bệnh nhân bao gồm các thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, thông tin hành chính, thông tin chuyển tuyến.. phân luồng bệnh nhân (dựa trên các thông tin trên phần mềm) vào các phòng khám.

 

 

Hồ sơ

Mã BN

 

 Số HS

 

Thẻ

Là mã do chương trình tự động sinh ra, là duy nhất cho từng bệnh nhân khi đến đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện

Là mã do chương trình tự động sinh ra, là duy nhất cho một lần khám.

Số thẻ BHYT hoặc các loại thẻ miễn giảm khác của bệnh nhân.

Ghi chú: ba thông tin về Mã BN, số HS, Thẻ là các thông tin tìm kiếm. Sử dụng khi thông tin về bệnh nhân đã được lưu trữ trong phần mềm (cụ thể tìm kiếm sẽ nói bên dưới)

 

Tên bệnh nhân

Tuổi

Giới

Dân tộc

Nghề nghiệp

Thành phố / Tỉnh

Quận / Huyện

Phường / Xã

Chi tiết

Nơi làm việc

 

Điện thoại

Cấp bậc

Chức vụ

Địa chỉ liên hệ

Số CMND

Nhập thông tin về tên bệnh nhân.

Nhập thông tin về tuổi.

Giới tính của bệnh nhân.

Thuộc dân tộc nào.

Nghề nghiệp cụ thể của bệnh nhân.

Địa chỉ về Thành phố/Tỉnh

Địa chỉ về quận / huyện

Địa chỉ phường / xã

Nhập chi tiết thông tin địa chỉ

Nhập thông tin về nơi làm việc cụ thể ghi trên thẻ BHYT hoặc thẻ miễn giảm khác.

Lưu số điện thoại

Lựa chọn cấp bậc áp dụng cho đối tượng quân.

Lựa chọn chức vụ của bệnh nhân.

Ghi địa chỉ liên hệ khi cần thiết.

Nhập số chứng minh thư kèm theo khi đến khám.

Ghi chú: Đối với đối tượng bệnh nhân là bệnh nhân thường thì một số thông tin không có hoặc không cần thiết có thể bỏ qua các mục này.

Đối tượng bệnh nhân

Đối tượng

 

 

Số thẻ

Phân loại đối tượng bệnh nhân theo từng đối tượng: BHYT, Quân, BH thân nhân, Bạn, Dịch vụ..

Lưu trữ thông tin về thẻ BHYT hoặc các loại thẻ miễn giảm.

Thông tin khám

Tình trạng

Ngày

Số phiếu

 

Kiểu khám

Phòng

Trạng bệnh nhân lúc nhập viện.

Ngày bệnh nhân đến khám.

Số thứ tự khám của bệnh nhân trong phòng khám, quy định số phòng khám/số thứ tự khám.

Chọn loại kiểu khám của bệnh nhân.

Phòng khám theo tình trạng bệnh của bệnh nhân.

Thông tin chuyển tuyến

Bệnh viện

Bệnh

Tên bệnh viện nơi bệnh nhân chuyển đi.

Tên chẩn đoán của cơ sở khám chữa bệnh chuyển bệnh nhân đi.

Trong quá trình thao tác người sử dụng có thể chọn nhập hoặc không nhập thông tin chuyển tuyến.

Thông tin phiếu khám

Hiển thị các thông tin chi tiết của phiếu khám. Theo dõi thông tin về tiền sử khám của bệnh nhân.

Các tác vụ

Thêm

Sửa

Xóa

Lưu

Hủy

In

Thêm mới phiếu khám(phím tắt Ctrl+N)

Sửa phiếu khám(phím tắt Ctrl+E)

Xóa phiếu khám(phím tắt Ctrl+D)

Lưu phiếu khám(phím tắt Ctrl+S)

Hủy tác vụ hiện hành(phím tắt Ctrl+T)

In phiếu khám(phím tắt Ctrl+P)