CÂU CHUYỆN KHÁCH HÀNG

“Gia đình gấu chân thành cảm ơn sự nhiệt tình,, tâm huyết, cảm ơn bàn tay vàng của bác Cương cùng ekip đã đem con đến với gia đình như một phép màu. Kính chúc bác Cương, bác Vân Anh và các bác sĩ mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các bố mẹ trong hội sớm đón con yêu!!”

“Gia đình gấu chân thành cảm ơn sự nhiệt tình,, tâm huyết, cảm ơn bàn tay vàng của bác Cương cùng ekip đã đem con đến với gia đình như một phép màu. Kính chúc bác Cương, bác Vân Anh và các bác sĩ mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các bố mẹ trong hội sớm đón con yêu!!”

“Gia đình gấu chân thành cảm ơn sự nhiệt tình,, tâm huyết, cảm ơn bàn tay vàng của bác Cương cùng ekip đã đem con đến với gia đình như một phép màu. Kính chúc bác Cương, bác Vân Anh và các bác sĩ mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các bố mẹ trong hội sớm đón con yêu!!”

Tin tức

Giờ Làm Việc:

VIDEO nổi bật