TB số 1055/BVHN: Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai.

Chi tiết trong file duới đây

TB – 1055 Triệu tập thí sinh (1)