• Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai xin gửi tới Quý Công ty/ Cơ quan lời chào trân trọng.
  • Bệnh viện chúng tôi đang thực hiện Dự toán: Gói thầu; Mua thiệt bị hạ tầng mạng LAN. Kính đề nghị các Công ty/ Đơn vị quan tâm và có đủ kinh nghiệm, năng lực điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, gửi bản Báo giá theo mẫu tại Phụ lục đính kèm để Bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán gói thầu.
  • Nơi nhận báo giá: Khoa Dược – Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai
  • Địa chỉ: Số 34 Hòe Nhai – Ba Đình – Hà Nội
  • Người nhận: Vũ Xuân Dương
  • Số điện thoại: 0362493422