• Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai xin gửi tới Quý Công ty/ Cơ quan lời chào trân trọng.
  • Bệnh viện chúng tôi đang thực hiện Dự toán: Cung cấp may vải bổ sung năm 2023 cho các khoa của Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai. Kính đề nghị các Công ty/ Đơn vị quan tâm và có đủ kinh nghiệm, năng lực điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, gửi bản Báo giá theo mẫu tại Phụ lục đính kèm để Bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán gói thầu.
  • Nơi nhận báo giá: Phòng Hành Chính
  • Địa chỉ: Số 17&34 Hòe Nhai, Ba Đình, Hà Nội
  • Người nhận: Trần Hương Quỳnh
  • Số điện thoại: 0983860979
  • Trân Trọng !