KHOA DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

 1. Tổ chức:


– Sơ đồ tổ chức:

 • Danh sách nhân sự:
Stt Họ và tên Trình độ chuyên môn Chức vụ
1 Nguyễn Thị Thúy Hà Thạc sĩ Dược Trưởng khoa
2 Phạm Thị Thu Hà

Dược sĩ đại học

3 Dương Thị Việt Hà Dược sĩ đại học
4 Nguyễn Thu Hà Dược sĩ đại học
5 Lê Thu Huyền Dược sĩ
6 Trần Thị Hải Linh Dược sĩ trung học
7 Nguyễn Phương Mai Dược sĩ trung học
8 Nguyễn Thị Thơ Dược sĩ trung học
9 Trương Thị Quỳnh Trang Dược sĩ trung học
10 Trần Thị Tám Dược sĩ trung học
11 Võ Xuân Hiếu Dược sĩ trung học
12 Đỗ Ý Nguyện Kỹ thuật viên TBYT
13 Nguyễn Tuấn Dũng Kỹ thuật viên TBYT
14 CN. Nguyễn Thị Bích Ngọc CN Kế toán
15 KTV. Lê Thị Thanh Vân Cao đẳng điện tử y sinh

 

 • Thành lập và phát triển:

Được thành lập từ năm 2003 khi còn là Bệnh viện bán công Hòe Nhai với 5 cán bộ nhân viên, đến nay khoa đã có 15 cán bộ nhân viên, trong đó nhiều cán bộ giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp hơn trong công tác chuyên môn với đầy đủ các bộ phận đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của khoa theo quy định hiện hành.

 • Lãnh đạo chủ chốt hiện tại và các thời kỳ

Trưởng khoa: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy Hà.

 • Trang thiết bị, kỹ thuật

– Hệ thống kho thuốc: Đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác bảo quản thuốc: Giá, kệ, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, máy hút ẩm, nhiệt kế, ẩm kế.

– Nhà thuốc: Đạt tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc.

– Trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn: Hệ thống máy vi tính kết nối với mạng nội bộ Bệnh viện và Internet phục vụ việc tra cứu thông tin thuận tiện.

 1. Quá trình xây dựng và phát triển:
  • Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

– Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của khoa Dược theo Thông tư 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện và chức năng, nhiệm vụ của phòng Vật tư – thiết bị y tế theo Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

– Từ năm 2013, triển khai hoạt động dược lâm sàng theo Thông tư 31/2012/TT-BYT ngày 20/12/2012 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng trong Bệnh viện. Hiện đã có 01 dược sĩ được đào tạo chuyên sâu về dược lâm sàng đảm nhiệm phần việc này.

– Công tác đấu thầu, cung ứng thuốc, vật tư, hóa chất đã đi vào nề nếp. Thực hiện đấu thầu tại Bệnh viện cũng như tham gia đấu thầu chung

 • Đào tạo, phát triển nhân lực.
 • Đào tạo thường xuyên tại chỗ cho cán bộ nhân viên trong khoa thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, các bài kiểm tra về các văn bản pháp quy và kiến thức chuyên môn về sử dụng thuốc.
 • Liên tục có cán bộ tham gia các khoa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: từ Dược sĩ trung học lên dược sĩ đại học, từ Dược sĩ đại học lên Thạc sĩ.
  • Nghiên cứu khoa học, hợp tác trong nước và quốc tế:
 • Năm 2016 thực hiện sáng kiến cải tiến kỹ thuật: Một số giải pháp sáng tạo, cải tiến trong việc quản lý vật tư, trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai
 • Năm 2017 thực hiện đề tài: Đánh giá sai sót trong sử dụng thuốc tại Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai.
 1. Thi đua, khen thưởng: (Huân, huy chương, Bằng khen, Giấy khen, các danh hiệu thi đua khác)

Cá nhân:

 • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2016: ThS. Nguyễn Thị Thúy Hà, KTV. Đỗ Ý Nguyện.
 • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017: ThS. Nguyễn Thị Thúy Hà, DS. Phạm Thị Thu Hà, DS. Đặng Mai Phương, DSTH. Dương Thị Việt Hà, DSTH. Trần Thị Hải Linh.
 • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2018: ThS. Nguyễn Thị Thúy Hà, DS. Phạm Thị Thu Hà, DSTH. Dương Thị Việt Hà, DSTH. Trần Thị Hải Linh, DSTH. Lê Thu Huyền.
 • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019: ThS. Nguyễn Thị Thúy Hà, DSTH. Nguyễn Thị Thơ, DSTH. Trần Thị Tám, DSTH. Trương Thị Quỳnh Trang, DSTH. Trần Thị Hải Linh.
 1. Đánh giá đóng góp của tập thể đối với sự phát triển chung của đơn vị và ngành y tế.

Khoa Dược và Trang thiết bị y tế đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai, luôn song hành cùng các khoa lâm càng, cận lâm sàng trong Bệnh viện, đảm bảo cung ứng kịp thời thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế cho toàn Bệnh viện, giúp công tác chuyên môn diễn ra thuận lợi, liên tục và an toàn.

 1. Định hướng phát triển trước mắt và trong tương lai.

Xây dựng khoa Dược và Trang thiết bị y tế chuyên nghiệp, chính xác, kịp thời trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.