KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 

  1. Thông tin chung
  • Tên: “Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn” (Infection Control & Prevention Department)
  • Địa chỉ: Cơ sở 1: 17& 34 Hòe Nhai, Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội

                  Cơ sở 2: Số 34, ngõ 53, Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

  • Email:kksnkbvhn@gmail.com
  1. Cơ cấu tổ chức

– Khoa được thành lập năm 2015, với tên là “Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn”

– Hiện tại Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có 01 trưởng khoa, 01 điều dưỡng trưởng và 19 nhân viên.

–  Trình độ chuyên môn: 01 thạc sĩ điều dưỡng; 01 cử nhân điều dưỡng, 01 cử nhân điều dưỡng cao đẳng, 01 kỹ thuật viên khử khuẩn, tiệt khuẩn, 18 hộ lý.

– Cán bộ quản lý khoa các thời kỳ:

+ Giai đoạn 2015-2019: Trưởng khoa: Ths QLBV. Hoàng Thị Hiền
+   Giai đoạn 2019 – đến nay:

Phụ trách khoa: Thạc sĩ điều dưỡng Nguyễn Thị Ngọc Hân;

Điều dưỡng trưởng: CN ĐD: Nguyễn Thị Hiển

  1. Chức năng, nhiệm vụ của khoa

3.1 . Chức năng

–  Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn là một đơn vị chuyên môn chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về hoạt động chuyên môn phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, kiểm soát dịch bệnh trong toàn bệnh viện.

– Tổ chức, quản lý và điều phối các hoạt động chuyên môn về phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, kiểm soát dịch bệnh trong bệnh viện.

– Đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn về phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, kiểm soát dịch bệnh.

3.2.Nhiệm vụ

3.2.1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế bệnh viện và các nội dung quy định tại Thông tư 16/2018/TT-BYT ban hành ngày 20/7/2018.

3.2.2.Xây dựng kế hoạch hành động về phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, kiểm soát dịch bệnh định kỳ, hàng năm và đột xuất theo yêu cầu thực tiễn để trình Hội đồng KSNK thẩm định trước khi Giám đốc bệnh viện phê duyệt và có tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện.

3.2.3. Làm đầu mối xây dựng các hướng dẫn, quy định, quy trình phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa dịch bệnh trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ y tế và trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt, tổ chức thực hiện.

3.2.4. Tổ chức, điều phối, triển khai và quản lý công tác giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện, bao gồm

– Phối hợp với các khoa, phòng có liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

–  Giám sát dịch tễ ca bệnh nhiễm khuẩn bệnh viện, bao gồm giám sát bùng phát và giám sát dịch nhiễm khuẩn bệnh viện.

– Giám sát tuân thủ các quy trình, quy định về phòng ngừa và KSNK
–  Phản hồi về tình hình dịch tễ ca bệnh nhiễm khuẩn bệnh viện và tình hình tuân thủ các quy trình hướng dẫn về phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện
–  Liên tục đề xuất các giải pháp cải thiện tuân thủ và phòng ngừa NKBV

3.2.5. Giám sát dịch bệnh truyền nhiễm trong bệnh viện, bao gồm
– Giám sát dịch tễ ca bệnh truyền nhiễm có nguy cơ lây lan và bùng phát dịch trong bệnh viện.

–  Giám sát tuân thủ các hướng dẫn, quy trình phòng ngừa lây lan dịch bệnh và bùng phát dịch trong bệnh viện.

– Phản hồi về tình hình dịch tễ ca bệnh truyền nhiễm có nguy cơ lây lan và bùng phát dịch trong bệnh viện; tình hình tuân thủ các quy trình, hướng dẫn về phòng ngừa lây lan ca bệnh truyền nhiễm và bùng phát dịch.

– Liên tục đề xuất các giải pháp cải thiện tuân thủ và phòng ngừa lây lan ca bệnh truyền nhiễm và bùng phát dịch

3.2.6. Quản lý và giám sát môi trường, vệ sinh trong bệnh viện; Đảm bảo việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong bệnh viện

3.2.7. Hội chẩn và tư vấn giải pháp cho các vấn đề liên quan đến nhiễm khuẩn bệnh viện, phòng ngừa và KSNK, phòng ngừa lan truyền và kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm

3.2.8. Tổ chức, triển khai, điều phối hoạt động tư vấn tiêm chủng vắc xin trong bệnh viện; chỉ đạo tuyến, hỗ trợ tuyến dưới về công tác tư vấn, tiêm chủng vắc xin

3.2.9. Giám sát vi khuẩn kháng kháng sinh và phối hợp tư vấn sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý

3.2.10. Giám sát và phòng ngừa phơi nhiễm nghề nghiệp cho nhân viên y tế và người lao động trong bệnh viện.

3.2.11. Tổ chức, quản lý, vận hành và giám sát công tác khử khuẩn, tiệt khuẩn, xử lý an toàn dụng cụ y tế

3.2.12. Phối hợp giám sát đảm bảo an toàn đồ vải sử dụng trong bệnh viện

3.2.13. Đào tạo, huấn luyện về phòng ngừa và KSNK.

3.2.14. Nghiên cứu khoa học về phòng ngừa và KSNK, phòng ngừa dịch bệnh.

3.2.15. Đề xuất cung ứng, quản lý, sử dụng máy, thiết bị, vật tư, sinh phẩm, hóa chất liên quan đến công tác phòng ngừa và KSNK, phòng ngừa dịch bệnh.

3.2.16. Giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm trong bệnh viện.

  1. Nghiên cứu khoa học

Khoa đã thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học sau:

– Thực trạng nhiễm khuẩn sau phẫu thuật và các yếu tố liên quan tại khoa Ngoại bệnh viện đa khoa Hòe Nhai năm 2019

– Đánh giá sự tuân thủ vệ sinh tay thường quy của nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa Hòe Nhai năm 2020

  1. Một số hình ảnh hoạt động