Thông báo số 907/BVHN-KD Về việc Mời gửi báo giá tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định KQLCNT

THÔNG BÁO

SỐ 907/BVHN-KD

VỀ VIỆC MỜI GỬI BÁO GIÁ TƯ VẤN

THẨM ĐỊNH E-HSMT VÀ THẨM ĐỊNH KQLCNT

 

Tải File  Đính Kèm: 14. Tư vấn thẩm định CT – Thư mời báo giá – 907