THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022


Thực hiện QĐ số 510/QĐ-BVHN về phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện đa khoa Hoè Nhai. Chi tiết trong file đính kèm dưới đây:
1. Thông báo tuyển dụng viên chức 2022:
834cd Thông báo xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai.
2. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức:
phieu-dang-ky-du-tuyen-vien-chuc
3. Hướng dẫn khai phiếu dự tuyển viên chức:
FILE_20220914_211045_Hướng dẫn ghi Phiếu ĐKDT