Thông báo xét tuyển viên chức năm 2022

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022


Thực hiện QĐ số 510/QĐ-BVHN về phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện đa khoa Hoè Nhai. Chi tiết trong file đính kèm dưới đây:
1. Thông báo tuyển dụng viên chức 2022:
834cd Thông báo xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai.
2. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức
3. Hướng dẫn khai phiếu dự tuyển viên chức:
FILE_20220914_211045_Hướng dẫn ghi Phiếu ĐKDT